סליקה

האתר סולק באמצעות מערכת אישורית זהב מבית קארדקום אשר עומדת בתקנים בין לאומיים לרבות תקן DSS PCI.

ביטול עסקה עבור מפגש עסקי או סדנה

במקרה של ביטול השתתפות בסדנה או מפגש נטוורקינג מבית היוצר של מעגל תנופה או יפעת ברכה, יש להודיע לפחות 48 שעות לפני האירוע המדובר. הלקוחה תזוכה במלוא הסכום בניכוי של דמי ביטול בגובה של 20% מעלות הכרטיס.

החזר כספי על הפסקת חברות במעגל תנופה

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני למנהלת הקבוצה וזאת תוך 14 ימים מיום תשלום דמי חברות באמצעות מערכת אלקטרונית של הארגון.
ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני ממנהלת הקבוצה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
במקרה של אישור ביטול עסקה כאמור, יוחזרו לחברה דמי חברות אשר שולמו על ידה במלואם, ללא דמי ביטול.
במידה וחברה בארגון פורשת מארגון מעגל תנופה ולא בהתאם לנוהל ביטול עסקה כמפורט לעיל, כספי דמי חברות לא יוחזרו לה בשום מקרה.
לא ניתן להקפיא מכל סיבה את תקופת החברות בארגון מעגל תנופה.

אשור תשלום

עבור כל עסקה דרך מערכת "אישורית זהב" – חשבונית מס קבלה נשלחת באופן אוטומטי באמצעות הדואר האלקטרוני. 
במקרה ולא התקבלה חשבונית באימייל, יכול להיות שישנה טעות בהקלדת הדוא"ל ולכן יש לפנות אלינו ואנו נשחזר את החשבונית עבור הכתובת הנכונה.

לגבי מפגש נטוורקינג של מעגל תנופה – לאחר התשלום  וקבלת חיווי אוטומטי של מערכת אישורית זהב,  המידע מועבר למנהלת הקבוצה המתאימה אשר שולחת דואר אלקטרוני מספר ימים לפני המפגש ובו יהיה מידע לגבי כתובת המפגש והכוונה. במקרה ולא התקבל אימייל מומלץ לעמוד בקשר עם מנהלת הקבוצה הרלוונטית.

הגנת פרטיות

ארגון מעגל תנופה מתחייב שלא להעביר לצד ג' את פרטי הלקוחות ללא אשורם המפורש.